Etik og etikette

Etik og etikette

 Bridge er et spil for gentlemen M/K mm. Ja, de internationale love foreskriver ligefrem en høflig opførsel overfor såvel modstandere og makker, her udformet i en række udvalgte regler.

 1. Opførsel:

Hils på dine modstandere, når du kommer til et spillebord, og sig tak for spillet, når du forlader bordet.

Kontroller ved nyt spillebord

Du har pligt til:

 • at se efter, om du sidder rigtigt
 • at se efter, om du spiller de rigtige kort
 • at tælle dine kort, før du ser dem
 1. Husk ”Pokeransigt”:

I bridge må man kun kommunikere med meldingerne. Det er direkte uetisk at vise eller kommentere, at en melding, et udspil eller et-til spil ikke passer dig, eller sagt på en anden måde: Lad være med at belære eller irettesætte såvel makker som modspiller under og efter spillet.

 4.Oplysninger fra/til modparten (§20 F1).

Spørg modparten hvis du ikke forstår meningen med melding fra modpartens makker…

Modstanderne har ret til at få forklaret en melding, hvis spørger ønsker det. Forklaringen skal være fyldestgørende.

En spiller, hvis marker har givet en ukorrekt forklaring, må ikke rette fejlen under meldeforløbet. Spilleren må heller ikke på nogen måde antyde, at der er sket en fejltagelse (§20F5.a).

 1. Hold fingrene fra meldekassen indtil du ved, hvad du vil melde.

Lad meldekortene ligge.

Lad meldekortene ligge på spillebordet indtil udspillet er vendt. Læg dem herefter tilbage i meldekassen.

 1. Brug STOP kortet – 10 sekunders pause

Stopkortet har en afgørende betydning for både med og modspiller. Det viser en ekstraordinær melding med spring. Der skal gå 10 sekunder, før du må fjerne kortet ,og den efterfølgende spiller må melde videre.

 1. Hold fingrende fra dine kort, indtil du ved, hvad du vil spille ud eller til.

Du må ikke tage et kort frem fra kortstammen, før det er din tur til at lægge til. Når du skal spille ud eller til, så bestem dig, inden du trækker et kort.

Makker må gerne spørge, om makker ikke har flere i farven, når der ikke bekendes.

 1. Den blinde:

Den blinde må ikke røre bordets kort, før der bliver bedt om det.

Den blinde må på ingen måde vejlede spilfører.

Den blinde har dog ret – men ikke pligt – overfor spilfører at afværge etablering af kulørsvigt og forhindre udspil fra forkert hånd og efter spillet at gøre opmærksom på enhver uregelmæssighed under spillet

 10 Efter spillet:

Lad være med at pakke stikkene sammen, før der er enighed om antallet vundne/tabte stik.

 1. Spil efter ur:

Vi spiller altid efter ur, og Turneringsleder fortæller, når der er 5 minutter tilbage af den aktuelle runde. Hvis kortene ikke er taget op, stoppes spillet. Det samme gælder hvis spillet ikke er færdigspillet inden tiden er udløbet. Turneringleder tilkaldes og justerer scoren ”ikke spillet” ” i bordets Bridge Mate.,

 1. Tilkaldelse af turneringsleder:

Kald altid på turneringslederen ved alle uregelmæssigheder.

Turneringslederen er til for at træffe beslutning om reglernes overholdelse

apvc-iconToday's visits: 2